Home » En què et podem ajudar?

En què et podem ajudar?

INFORMACIÓ DE GESTIÓ

INFORMACIÓ DE GESTIÓ - SYNERGESTIO CFG

A ningú se l'acudiria començar un viatge sense l'ajuda d'un mapa o un GPS. Malgrat això, moltes empreses no disposen d'eines de seguiment adequades per saber si es va en la bona direcció per asolir els objectius.

PODEM AJUDAR-TE A ELABORAR SENZILLS QUADRES DE COMANDAMENT PERQUÈ SÀPIGUES EN TOT MOMENT COM VA LA TEVA EMPRESA.

FINANÇAMENT

FINANÇAMENT - SYNERGESTIO CFG

Els problemes financers de les empreses tenen, principalment, tres causes:

- Desfasament entre cobrament de clients i pagament a proveïdors.

- Estructura financera inadequada o descompensada.

- Resultats negatius sovint ocults per problemes de gestió.

CAL FER UN DIAGNÒSTIC DE LES CAUSES QUE ORIGINEN ELS PROBLEMES FINANCERS I BUSCAR LES MILLORS SOLUCIONS DINS I FORA DE L'EMPRESA.

ACOMPANYAMENT PERSONAL

ACOMPANYAMENT PERSONAL - SYNERGESTIO CFG

És ben coneguda l'expressió "la solitud del corredor de fons", la qual té el seu origen en el títol d'una novel·la curta d'Alan Sillitoe, publicada el 1959. Aquest és el sentiment de molts empresaris que sovint no tenen persones al seu voltant que puguin comprendre la seva situació, que puguin oferir-li solucions alternatives o simplement donar-li una opinió crítica i ben fonamentada.

ESTEM AL TEU COSTAT PER DIR-TE EL QUE T'HAGUEM DE DIR, INCLÚS A RISC DE QUE NO SIGUI EL QUE VOLS SENTIR O QUE POTSER NO T'AGRADI. 

PLANS DE NEGOCI

PLANS DE NEGOCI - SYNERGESTIO CFG

Una nova idea de negoci? Una nova àrea dins de l'empresa? Un nou país on anar a vendre? Nous productes?

ABANS DE FER RES, EXPLICA'NS QUINA ÉS LA TEVA IDEA I DEIXA QUE T'APORTEM LA NOSTRA EXPERIÈNCIA, VISIÓ CRÍTICA, XARXA DE CONTACTES I OBJECTIVITAT.